SUłTAN KEBAP

Informacjaprawna

Sułtan Kebap
Sultan Kebap A. Kminikowski
Wierzbiecice 27
61-568 Poznań

Krajowy Rejestr Sądowy: CEiDG
Numer KRS: 7811360049